This post is also available in: Engelska

Svart stork – Ciconia nigra

Svart stork – Ciconia nigra

Fram till mitten av 1800-talet häckade den sparsamt i södra och mellersta Sverige när populationen minskade drastiskt. Man konstaterade några enstaka häckningar under 1940- och 1950-talet men sedan var den försvunnen fram till 1992 då man konstaterade två häckande par, ett i Skåne och ett i Västergötland.Fågeln förekommer i östra Europa och Asien. Några isolerade populationer finns i sydvästra Spanien och i södra Afrika. Merparten av världspopulationen är flyttfåglar som övervintrar i subtropiska och tropiska områden i Afrika, Indien och Sydostasien. Populationerna i Spanien och södra Afrika är stannfåglar. Trots dessa stannfågelpopulationer räknas arten som monotypisk och delas inte upp i underarter. Mitt enda möte med fågeln i Sverige skedde 5 augusti 2015. Jag har även sett fågeln i Oman där den kan ses i flockar på soptippen i Salalah. Trevligare då att titta på den i Nisseviken på Gotland.

Så låter denInspelning av Edmunds Racinskis från Xeno canto