This post is also available in: Engelska

Svärta – Melanitta fusca

Svärta – Melanitta fusca
Hannen är svart med en vit fläck under ögat. Honans fjäderdräkt är brun med en vit fläck mellan ögonen och näbben. Vingarna har en vit spegel hos bägge kön. Svärtan är 48 till 56 centimeter lång. Boet är en grop i marken fodrad med dun. Lägger ca 10 ägg som honan ruvar i en knapp månad. Ungarna söker sin egen föda redan som mycket små men håller sig nära honan. Flygfärdiga efter ca 2 månader. Svärtan Övervintrar i Östersjön och Nordsjön. Flytten sker i september-november respektive maj-juni. De ses ofta flyga över öarna sökandes efter en lämplig boplats. Svärtan häckar senare på året än andra sjöfåglar. Honan lägger 8 till 14 ägg som är gulvita. Boet byggs på marken vid sjöar, floder eller havskuster. Svärtans föda utgörs av kräftdjur och blötdjur.

Källa:Wikipedia

Så låter den
Inspelning av Jarek Matusiak från Xeno-canto