This post is also available in: Engelska

Svartbrynad albatross – Thalassarche melanophris

Svartbrynad albatross – Thalassarche melanophris
är en fågel i familjen albatrosser. Svartbrynad albatross är en medelstor albatross, med ett vingspann på 200-235, det vill säga som en knölsvan, och en längd på 80–90 cm. Den väger i genomsnitt 2,9-4,7 kg. Ovansidan av vingarna är svartgrå som kontrasterar mot den vita kroppen. Vingundersidan är vit med en tydlig och kraftig svart inramning. Stjärten är mörk medan övergumpen är vit. Den har ett mörkt kort ögonbrynsstreck. Näbben på adulta individer är ljust orange med en mörkare rödorange näbbspets och fötterna är köttfärgade. Juvenilen har en mörkt hornfärgad näbb med mörk näbbspets. I övrigt har den grått huvud och halsboa, och vingundersidan är mörk. Svartbrynad albatross påminner om gråhuvad albatross (Thalassarche chrysostoma) men den senare har som adult en mörk näbb och mörkare huvud.

Svartbrynad albatross har observerats vid fyra tillfällen i Sverige. Första gången sågs en subadult individ mellan den 19-20 maj 2001 vid Skåne och Hallands kust. Nästan exakt två år senare observerades en albatross vid nästan samma platser. Detta kan ha varit samma individ som återvänt. 2016 siktades ytterligare en albatross utanför Tjörns kust. I oktober 2017 sågs en individ i Skälderviken utanför Ängelholm. En observation av svartbrynad albatross från 1990 visade sig ha skett utanför svenskt territorialvatten.

Den låter såhär
Inspelning av Andrew Spencer från Xeno canto