This post is also available in: Engelska

Svarthakad buskskvätta – Saxicola rubicola

Svarthakad buskskvätta – Saxicola rubicola
Den svarthakade buskskvättan är ungefär tolv centimeter lång och väger tio till tretton gram. Hanen har svart huvud och vit halsring. Undersidan är orangeröd. Hos honan är allt något mattare färgat.

Arten finns utbredd över stora delar av Eurasien och som regelbunden häckningsfågel saknas den i detta område bara från de nordiska länderna, via Baltikum, västra Ryssland, Ukraina och söderut, öster om Kaspiska havet och kring Svarta havet. Den saknas även som häckfågel i de nordligare områdena av Sibirien men den häckar i de sydvästliga delarna av Arabiska halvön, i norra Afrika och söder om Sahara. I Sverige har man observerat svarthakad buskskvätta regelbundet sedan 1950-talet. Från och med mitten av 1990 har man observerat 10-35 individer om året, främst på hösten och våren. Ökning tror man beror på den ökade aktiviteten bland fågelskådare. Den har även vid några sällsynta fall häckat i exempelvis Skåne och Västergötland. Vi f¨r hoppas att det kan bli något av paret som dök upp sista mars i Stockvike på Gotland. Svarthakad buskskvätta brukade tidigare delas upp i cirka 25 taxa, men idag har arten splittats upp ytterligare två arter: vitgumpad buskskvätta (Saxicola maurus) och Afrikansk buskskvätta (Saxicola torquatus).

Den låter såhär
Inspelning av Sonnenburg från Xeno canto