This post is also available in: Engelska

Svartvit flugsnappare – Ficedula hypoleuca

Svartvit flugsnappare – Ficedula hypoleuca
är en fågel som tillhör familjen flugsnappare. Den är en flyttfågel som häckar i Eurasien och övervintrar i tropiska Afrika. Den adulta hanen är svartvit medan honan är mer brungrå och vit. Svartvit flugsnappare är en hålhäckare i lövskog och blandskog och den lever till största delen av insekter som den, likt namnet indikerar, snappar i luften. Hanen är på våren svart eller brun på ovansidan med vita fält på vingarna, pannan och de yttre stjärtpennorna. Undersidan är vit. Honan är istället brun på ovansidan men saknar den vita fläcken i pannan. Den kan lätt förväxlas med andra Ficedula-arter som den också hybridiserar med i liten utsträckning.

Hanen är på våren svart eller brun på ovansidan med vita fält på vingarna, pannan och de yttre stjärtpennorna. Undersidan är vit. Honan är istället brun på ovansidan men saknar den vita fläcken i pannan. Den kan lätt förväxlas med andra Ficedula-arter som den också hybridiserar med i liten utsträckning.

Den är vanligen spräcklig av svart och vitt och har en längd av omkring 14 cm. Vingspannet är 22 till 24 cm. Den väger 12-18 gram. Näbben är kort och bred.

Beståndet i Sverige beräknas till mellan 1 och 2 miljoner häckande par.

Såhär låter den
Inspelning av Sonnenburg från xeno-canto