This post is also available in: Engelska

Sydamerikansk strandskata – Haematopus ater

Sydamerikansk strandskata – Haematopus ater
är en fågel i familjen strandskator inom ordningen vadarfåglar. Sydamerikansk strandskata förekommer från norra Peru till Tierra del Fuego och Falklandsöarna, vintertid till Uruguay. Vissa inkluderar den nordligare arten klippstrandskata (H. bachmani) i sydamerikansk strandskata. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

IUCN kategoriserar arten som livskraftig, men inkluderar även klippstrandskata. Populationsutvecklingen är osäker. Världspopulationen tros bestå av 22.000-120.000 individer.

Den låter såhär