This post is also available in: Engelska

Taigasångare – Phylloscopus inornatus

Taigasångare – Phylloscopus inornatus
Tajgasångare (Phylloscopus inornatus) är en palearktisk fågelart som tillhör familjen lövsångare (Phylloscopidae) som tidigare ingick i den idag uppdelade familjen sångare. Tajgasångaren häckar i Europeiska Ryssland och Asien så långt österut som till Kina. Den är en utpräglad flyttfågel och övervintrar i Sydostasien. Man uppskattar att det häckar 10 000–70 000 individer bara i Europa.

Tajgasångaren kan uppträda i västra Europa i september och oktober, trots att det är på ungefär 3 000 kilometers avstånd från dess häckningsområden. Exempelvis förekommer arten på senhösten i Storbritannien tillräckligt ofta för att inte klassas som ovanlig där. I Sverige observerades den första gången 1961 vid Ottenby på Öland och den har senare observerats flera hundra gånger i Sverige, främst i de östra delarna av landet.

Tajgasångaren är en av de minsta sångarna och mäter cirka 9,5–10 centimeter. Den har grön ovansida och smutsvit undersida liksom andra i släktet Phylloscopus. Emellertid har den framträdande dubbla vingband och långt ögonbrynsstreck. Bergstajgasångaren har i förhållande till tajgasångaren en dovare och mindre kontrastrik fjäderdräkt, bara en blek antydan till ett andra vingband och mörka ben och mörk undre näbbhalva. I flykten skiljs de båda taigasångarna ifrån kungsfågelsångare på att den senare har en tydlig ljus övergump. Taigasångarens sång är svag och ljus.

Såhär låter locklätet som man kan höra på höstarna i Sverige
Inspelning av Matthias Hemprich från Xeno canto