This post is also available in: Engelska

Tallbit – Pinicola enucleator

Tallbit – Pinicola enucleator
är en stannfågel som precis som korsnäbbarna varierar mycket i färg beroende på ålder och kön.

Tallbiten har en cirkumpolär utbredning i de norra delarna av norra halvklotet och förekommer i tallskogar i Alaska, bergsområdena i västra USA, i Kanada, subarktiska Fennoskandia, Sibirien på Kurillerna och i högt belägna bergsområden på Hokkaido. Den är mestadels en stannfågel, men under vissa invasionsår flyttar den längre söderut och förekommer då i tempererade Eurasien, och observeras mycket sällsynt i Tyskland, Frankrike och Italien.

Hanen är vanligen mörkt rosenröd med grå och svarta inslag, men grundfärgen kan variera i ljusare röda gula toner. Honans fjäderdräkt är övervägande grågul. Båda könen har svartaktiga vingar, där yttre delen av vingpennorna är svartvita. Den svartgrå stjärten är kluven i spetsen. Totallängden är 22 centimeter.

Tallbiten har ett mycket stort utbredningsområde och populationsstorleken är mycket stor, så trots att populationstrenden verkar vara nedåtgående så bedöms den inte vara tillräckligt negativ för att utgöra ett hot mot den globala populationen. Av dessa skäl kategoriseras arten som livskraftig av IUCN.

I Sverige är tallbiten inte längre rödlistad. Från och med 2015 års rödlista kategoriseras den som livskraftig (LC). I 2010 års rödlista kategoriserades den som nära hotad (NT). Tidigare var den upptagen som sårbar (VU).

Förr har tallbiten på vissa håll i Sverige kallats för dumsnut.

Den låter såhär
Inspelning av Baltasar Pinheiro från Xeno canto

[/av_one_full]