This post is also available in: Engelska

Tjäder – tetrao urogallus

Tjäder – Tetrao urogallus

Tjäder är en skogsfågel i familjen fälthöns och underfamiljen skogshöns. Den förekommer i öppna skogar i norra och mellersta Europa samt i norra Asien. Den är nära besläktad med orre och det förekommer hybrider mellan tjäder och andra hönsfåglar. Tjädern är den största i familjen och väger vanligen mellan 3-6 kg. Ett tjäderspel är en fantastisk upplevelse att bevittna. Läs mer!

Titta på en filmsnutt från spelet