This post is also available in: Engelska

Trädpiplärka – Anthus trivialis

Trädpiplärka – Anthus trivialis
är en fågel som tillhör släktet piplärkor i familjen ärlor. Den adulta trädpiplärkan mäter 14-16 cm. Ovansidan är brun med svartaktig streckning, undersidan är vit med gulaktigt kraftigt streckat bröst och svagare streckade kroppssidor. De yttre stjärtfjädrarna är vita.

Den är mycket lik ängspiplärkan, men har en kraftigare näbb och en tydlig kontrast mellan det gulaktiga bröstet och den vita buken. Trädpiplärkan har en rosa näbbas till skillnad från ängspiplärkans gula, och trädpiplärkan har också kortare bakklo.

Trädpiplärkan födosöker på marken men syns oftare sittande på trädgrenar medan ängspiplärkan mer håller till på marken. Ängspiplärkan har en ”hoppande”, kort flykt medan trädpiplärkan flyger ryckvis i korta bågar.

Främst skiljer man de båda arterna på lätena. Trädpiplärkans lockläte är ett rakt och strävt ”spihz”. Dess sång, som är högljudd och melodisk, framför den på ett karakteristiskt sätt. Då den flyger från ett träd ljuder kort från flyktens högsta punkt ett ”tsitsitsivisvisvis”, sedan följer en drill och i glidflykt vänder fågeln med stelt utspärrade vingar under högljudda ”sia sia sia sia” tillbaka till utgångspunkten eller en annan sångplats. Den sjunger även mitt på dagen då många andra arter är tysta.

Den är mycket vanlig som häckfågel i hela Sverige. Den lämnar Sverige i augusti-september och återkommer i april-maj.

Den låter såhär
Inspelning av Eetu Paljakka från Xeno canto