This post is also available in: EngelskaVäpplingblåvinge – Polyommatus dorylas

Väpplingblåvinge – Polyommatus dorylas
Väpplingblåvinge är en medelstor blåvinge hos vilken hanen har sidenglänsande ljusblå vingöversidor med smala svarta sömfält som gradvis blir bredare mot båda vingparens framhörn. Honan är vanligen brun på vingöversidorna med något diffusa gulröda kantfläckar som vanligen endast är tydliga på bakvingarna. Sällsynt har honan blå vingfjäll över en del av vingarnas inre hälfter. Undersidan är karakteristisk genom en bredare vit bård i sömfältet, större svarta prickar med bred ljus inramning på framvingen och vanligen små svarta prickar på bakvingen och här saknas oftast den svarta kärnan i diskfläcken medan den vita inramningen är stor. Vingspann 28-35 mm. (Källa:Artdatabanken)

Läs mer