This post is also available in: Engelska

Videsparv – Emberiza rustica

Videsparv – emberiza rustica
är en tätting som tillhör ordningen fältsparvar. Den häckar på den sibiriska taigan i ett bälte från Skandinavien och österut. Videsparven blir upp till 15 centimeter och har ett vingspann på mellan 21 och 25 centimeter. Den är en liten, kraftig fågel med kort stjärt. Oavsett kön eller ålder är videsparven kraftigt streckad i rödbrunt på sidorna av buken. En gammal hane har på våren vit strupe, ett rostrött bröstband, svart hjässa och kinder. Han har också ett vitt streck vilket börjar vid ögat och slutar på hjässan. Honan är blekare med ett gulvitt ögonbrynsstreck; ungfåglarna är honfärgade under hösten.

Sången är behaglig och snabb och olik andra arter i samma familj. Den sjunger rörigt med ljusa toner och sången påminner om järnsparvens och steglitsens fast med en ”knorr” på slutet. En sångstrof kan bokstaveras tuliti-ti pli pli tuliti plip-ipli. Locklätet är likt taltrastens och utgörs av ett zikk. Den är en av ett fåtal svenska häckfågelarter som flyttar österut för att övervintra. Höststräcket sker i slutet av augusti och under hela september. Den kommer sedan tillbaka som tidigast i början av april men merparten av videsparvarna anländer i maj.

Den låter såhär när den lockar