This post is also available in: Engelska

Vit pelikan – Pelecanus onocrotalusello

Vit pelikan – Pelecanus onocrotalus
är en fågel i familjen pelikaner, en stor fågel med ett vingspann på upp till 280 cm.

Vit pelikan förekommer lokalt från södra Europa och Turkiet till Kazakstan och västligaste Mongoliet. Vidare finns den i Indien och i tropiska Afrika. Den största häckningspopulationen i Europa finns i ett antal sjöar i Donaudeltat i Rumänien, där det årligen häckar 3500-4000 par. Vidare förekommer den som häckfågel i Europa vid sjön Mikri Prespa i Grekland, Srebarnasjön i Bulgarien, ön Orlov i Ukraina och i ett par områden i sydvästra Ryssland.

De nordligare häckningspopulationerna är flyttfåglar och de Europeiska och Turkiska bestånden övervintrar huvudsakligen i tropiska Afrika och i Röda havet. Ett antal mindre flockar övervintrar dock i Europa och Turkiet och sedan slutet av 1980-talet övervintrar även 1000-3000 individer i norra Israel. Häckfåglar från Kazakstan övervintrar vid södra Kaspiska havet och i Pakistan och Indien.
Häckningspopulationer i tropiska Afrika sprider sig under vintern till stora områden i Afrika söder om Sahara. Eftersom den är en termikflygare flyttar den huvudsakligen över land. Vit pelikan är regionalt utdöd i Österrike, Ungern och Vietnam.

Vit pelikan observeras sällsynt i Skandinavien. Eftersom fågeln hålls som parkfågel rör det sig med största sannolikhet alltid om parkrymlingar. I Sverige finns åtta observationer av arten fram till 2008 vilka alla bedöms som icke spontana. Dock pågår det en diskussion kring om inte vit pelikan mycket väl kan dyka upp spontant på dessa breddgrader. Den 19-20 september 2010 observerades en vit pelikan på den danska ön Læsø i norra Kattegatt. Då fågeln uppgavs vara omärkt och skygg så kan det ha rört sig om en spontant förekommande individer.

Den låter såhär
Inspelning av Andrew Spencer från Xeno canto