This post is also available in: EngelskaVitsippa – Anemone nemorosa

Vitsippa – Anemone nemorosa
är en flerårig ört som blommar med vita blommor i april och maj. Vitsippan tillhör familjen ranunkelväxterVitsippan är en flerårig ört.
Den blir 10–20 cm hög med en decimeterlång brun cylindrisk jordstam.

Vitsippan har en komplicerad reproduktionscykel. Längs den horisontella jordstammen sitter ett antal lågblad som fjäll (blomanlag) varifrån blomstänglar skjuter upp. När jordstammen vuxit en tid böjer sig spetsen uppåt och en ensam blomknopp bildas, och blir kvar över kommande vinter. Följande vår skjuter en sidogren (biaxel) upp intill stjälkens fäste på jordstammen, varifrån ett ensamt blad skjuter upp ovan jord. Sedan bildar jordstammen flera fjäll och kryper vidare ett stycke, böjer sig uppåt och övergår i en ny stjälk. Så fortgår det år efter år. Jordstammen är därför en s.k. skottkedja, som kallas ett sympodium. Alla blommor som kommer från en gemensam jordstam är genetiskt identiska och utgör tillsammans en enda individ.