This post is also available in: Engelska

Vitstrupig näktergal – Irania gutturalis

Vitstrupig näktergal – Irania gutturalis
Vitstrupig näktergal är en liten fågel, med proportionellt ganska grov, spetsig svart näbb, och ganska lång stjärt och ben. Den är ungefär stor som en sädesärla med en längd på cirka 16 cm och ett vingspann på cirka 28 cm. Den adulta hanen i häckningsdräkt har blygrå ovansida, svart ansikte med vitt ögonbrynsstreck och strupe, och orange undersida. Ovansidan av stjärten är svart och buk och undergump är vit. Den adulta honan har mindre iögonfallande fjäderdräkt, med gråbrun ovansida och ansikte med vitt ögonbrynsstreck. Stjärten har svart ovansida och undergumpen och buken är ljus. Nedre delen av bröstet och kroppssidan är orangetonad. Övre delen av bröstet är gråbrunt och den har en otydlig ljus strupfläck. Vitstrupig näktergal är en flyttfågel som häckar i sydvästra Asien, från Turkiet till Irak, Iran och södra Turkestan, och övervintrar i östra Afrika. Den är en sällsynt gäst i Europa och har observerats så långt nordväst som Storbritannien, Sverige och Norge.

Den placeras som ensam art i sitt släkte Irania. Tidigare fördes den till familjen trastfåglar (Turdidae), men idag placeras den ofta i flugsnapparfamiljen Muscicapidae i underfamiljen Saxicolinae. Genetiska studier visar att dess närmaste släktingar är näktergalarna

Såhär låter en sjungande hane
Inspelning av Manuel Schweizer from Xeno canto