This post is also available in: Engelska

Vitvingad tärna – Chlidonias leucopterus

Vitvingad tärna – Chlidonias leucopterus
är en av de fyra arterna inom släktet träsktärnor (Chlidonias).

Vitvingad tärna mäter 20–24 cm och har ett vingspann på 50–56 cm. Både till formen och teckningen är den mycket lik svarttärnan (Childonias niger) men har kortare näbb, längre ben, bredare vingar och rakare bakkant på stjärten. Adulta fåglar i sommardräkt har korta röda ben och kort svart näbb, svart huvud, bröst och buk, mycket mörkt grå rygg, vit över- och undergump och ljusgrå (nästan vit) stjärt. Vingarna är, som namnet antyder, mestadels vita med svart undre vingtäckare.

I vinterdräkt är det mesta av det svarta ersatt av vitt eller ljusgrått och den är ljusare är svarttärnan, har en gråstreckad hjässa och en mörk öronfläck. Även i juvenil dräkt är den lik svarttärnan men kan skiljas på att den har mörkare rygg och saknar mörk fläck på bröstsidan.

Den ses tillfälligtvis i Sverige och har observerats i 20 av Sveriges 25 landskap under perioden maj till november. Flest har observerats i Skåne, Småland och Halland.

Den häckar i sötvattensmyrar. Boet byggs av små vasstammar och annan växtlighet och placeras vanligen på flytande växtlighet i en myr eller på marken mycket nära vatten. Honan lägger 2–4 ägg.

Liksom andra träsktärnor (Chlidonias), och till skillnad från släktet Sterna, dyker dessa fåglar inte efter fisk, utan flyger långsamt över vattnet för att plocka föda på ytan och fånga insekter i flykten. De äter mestadels insekter och småfisk.

Den låter såhär