Prärrieuggla – Athene cunicularia – Burrowing owl

Prärrieuggla – Athene cunicularia – Burrowing owl

Prärieugglan är en liten uggla med runt huvud, kort stjärt och påtagligt långa, smala ben med nakna fötter. Näbben är gul, medan fjäderdräkten är spräcklig i brunt, vitt och beige. Den är mellan 21,5 och 26 cm lång, och har en vingbredd mellan 51 och 61 cm. Ugglan livnär sig på smågnagare och insekter som skalbaggar och gräshoppor, och utgör själv föda åt ett flertal djur som rovfåglar och nordamerikanska grävlingar. Den är vanligtvis dagaktiv, och har en låg, snabb flykt.

Den låter såhär!
Inspelning från Xeno canto av David Ricardo Rodríguez-Villamil