This post is also available in: Engelska

Adam och Eva – Dactylorhiza sambucina

Adam och Eva – Dactylorhiza sambucina
Det är en kraftigt byggd orkidé som blommar i maj–juni , som i Sverige förekommer från Skåne till Uppland samt på Åland. Den växer på torra kalkrika backar och ängsmarker, främst i kustnära trakter vid Östersjön. Adam och Eva brukar förekomma med rödblommiga och vitblommiga exemplar i ungefär samma antal. Första fynduppgift i Sverige är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).