This post is also available in: Engelska

Vit skogslilja – Cephalanthera longifolia

Vit skogslilja (Cephalanthera longifolia)
även svärdslilja, är namnet till trots en växtart i familjen orkidéer. Den blir 20-50 cm hög och blommar i juni med klarvita blommor som har en gul fläck på läppen. Nedan blomställningen sitter långa lansettlika blad i två rader och i blomställningen finns små stödblad som är kortare än fruktämnena.

Vit skogslilja föredrar torr grusig och alltid kalkrik jord. Den växer för det mesta på skuggiga eller halvskuggiga platser som lundar, lövängar och skogsbryn.

Den enda liknande svenska arten är stor skogslilja (C.damasonium) som i Norden endast finns på Gotland. Denna har emellertid gulaktigt vita blommor och stödblad som i alla fall i den nedre delen av blomställningen är betydligt längre än blommorna.

Arten är i Norden knuten till kustnära områden i de södra delarna. I Sverige finns den upp till norra Uppland och i Finland endast på Åland. I Norge går den så långt upp som till Trondheimstrakten och den finns även på några få platser i Danmark. Förutom på Öland och Gotland är den överallt sällsynt.