This post is also available in: Engelska

Aftonfalk – Falco vespertinus

AftonfalkFalco vespertinus
Aftonfalken blir 28-34 cm lång med ett vingspann på omkring 65-76 cm. Den väger cirka 110-190 gram. Den adulta hanen är sotigt grå med faluröda benfjädrar (”byxor”). Adult hona har rostgul och svagt streckad undersida och vingarna är blågrå och tvärvattrade. Juveniler har beige undersida med bruna streck och bruntonad grå ovansida. Vaxhuden och fötterna är rödaktiga hos adulter och gula hos juveniler. Därav namnet red-footed falcon på engelska. Dess huvudsakliga föda är större insekter, både krypande och flygande, till exempel gräshoppor, skalbaggar, trollsländor och svärmare, men den kan även fånga ödlor och små gnagare.

Aftonfalken föredrar öppen mark, till exempel stäpp och ängsmark. I vinterkvarter föredrar den torrare områden. Den är en flockfågel, både under häckningstid, under flytten och i vinterkvarter. Den häckar i kolonier mycket sällan i enstaka par. De bygger inte något bo utan nyttjar andras bon, exempelvis övergivna bon av kolonihäckande kråkfåglar. Honan lägger 3-5 ägg som ruvas av båda föräldrarna. Ruvningstiden är cirka fyra veckor. Den jagar gärna i flock, men flockarna är inte särskilt stora. På häckningsplats består flockarna enbart av aftonfalk men i vinterkvarter förekommer blandade flockar med amurfalk. Dess huvudsakliga föda är större insekter, både krypande och flygande, till exempel gräshoppor, skalbaggar, trollsländor och svärmare, men den kan även fånga ödlor och små gnagare.

Såhär låter den
Inspelning av Thijs Fijen från xeno-canto