This post is also available in: Engelska

Svartsnäppa – Tringa erythropus

Svartsnäppa – Tringa erythropus
Svartsnäppa är cirka 30 centimeter lång och har ett vingspann på ca 65 centimeter. Den är svart i häckningsdräkt och ljusgrå på vintern. Den har röda ben och näbb och en vit kil på ryggen som syns när den flyger. I Sverige häckar svartsnäppan främst i inre Norrland i barrskog i närheten av myrar. I övriga landet syns den under flyttningen. Honorna börjar flytta i juni, följda av hanarna i juli och ungfåglarna i augusti-september. Den är i vinterdräkt lätt att blanda ihop med rödbenan. Den har dock mindre rött på näbben samt den är också längre och smalare. Benen är också längre på svartsnäppan.

I Sverige häckar svartsnäppan främst i inre Norrland i barrskog i närheten av myrar. I övriga landet syns den under flyttningen. Honorna börjar flytta i juni, följda av hanarna i juli och ungfåglarna i augusti-september. Ca 30 cm. Vingspann ca 65 cm. Sommardräkten är svart med vita fläckar, svarta ben. Ljusgrå vinterdräkt med vit buk, vitt ögonbryn och rödaktiga ben. Näbben är i samtliga dräkter rödaktig vid undernäbbens rot. Vit kil på ryggen som syns när den flyger.

Källa:Wikipedia

Såhär låter den
Inspelning av David Farrow från Xeno-Canto