This post is also available in: Engelska

Ägretthäger – Ardea alba

Ägretthäger – Ardea alba
Ägretthägern häckar främst i de tropiska och varmare tempererade områdena över stora delar av världen, men häckar även lokalt i södra Europa och Asien. Populationerna på norra halvklotet är flyttfåglar och övervintrar längre söderut, medan häckpopulationerna i varmare områden är stannfåglar. Den är en sällsynt, men regelbunden gäst i Sverige och har observerats i alla landskap under årets alla månader. 2012 säkerställdes den första lyckade häckningen av arten i Sverige vilket skedde vid Storsund på östra Gotland. Paret lyckades föda upp minst tre ungar.  I år (2015) sågs 16 egretter samtidigt. Även hybrider med gråhäger har observerats i Storsund. Ägretthägern är en stor fågel, jämnlång med gråhägern med sina 85-100 cm, men smalare, mer långhalsad och med ett något mindre vingspann, 143-169 cm och en vikt på 950 gram. Dess fjäderdräkt är helt vit. Hos icke-häckande fåglar är färgen på näbben gul, ibland med mörk näbbspets, det fjäderlösa hudpartiet vid näbbroten och runt ögat är olivgult och benen är svarta med bara en gulaktig ton högst upp på tibia. Iris är gul.

Jag har vid ett par tillfällen haft nöjet att följa mindre grupper om 5-6 stycken på relativt nära håll. Rariteten ägretthäger är inte längre så rar.

Källa: Wikipedia

Den låter såhär
Inspelning av John V. Moore från Xeno canto