This post is also available in: Engelska

Fisktärna – Sterna hirundo

Fisktärna – Sterna hirundo
Fisktärna är en havsfågel i familjen måsfåglar. Arten förekommer cirkumpolärt, och dess fyra underarter häckar i tempererade och subarktiska regioner i Europa, Asien och Nordamerika. Den är en långflyttare och övervintrar i tropiska eller subtropiska kustområden. I häckningsdräkt har den ljusgrå ovansida, vit till mycket ljust grå undersida, svart hätta, orangeröda ben och en small spetsig näbb. Beroende på underart så är näbben till största delen röd med svart näbbspets eller helsvart. Häckande adulta individer har ljusgrå ovansida, vit till mycket ljust grå undersida, svart hätta, orangeröda ben och en smal spetsig näbb. Beroende på underart så är näbben till största delen röd med svart näbbspets eller helsvart. Fisktärnans yttre handpennor är mörkare än de inre, både på över- och undersidan, vilket gör att vingarna kan tyckas vara tvåfärgade.

Fisktärnan är vanlig i södra Sverige både vid sötvatten och saltvatten. Norrut förekommer den upp till Lappland. Den vistas i Sverige från maj till september. Fisktärnan har ett mycket stort utbredningsområde och en mycket stor global population som uppskattas till 1 600 000–4 600 000 individer. Den globala population är minskande men inte i den grad att arten bedöms som hotad varför fisktärna av Birdlife International kategoriseras som livskraftig (LC).

Såhär låter den
Inspelning av Lauri Hallikainen från Xeno canto