This post is also available in: EngelskaAlpkaja – Pyrrhocorax graculus

Alpkaja – Pyrrhocorax graculus
är en bergslevande fågel i familjen kråkfåglar. Alpkajan livnär sig på insekter under sommaren, och bär och matrester under vintern, i synnerhet i närheten av skidorter. Fågeln är orädd och låter sig gärna matas. Den uppträder gärna i stora flockar. Arten föredrar att bygga bon i grottor eller på klippavsatser.

Boet ligger vanligen 1600 till 2200 meter över havet, på en klipphylla eller i en hålighet. Arten stannar även under vintern i bergstrakternas höga delar. Bara under mycket kalla tider uppsöker den lägre trakter.

Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling. Utifrån dessa kriterier kategoriserar IUCN arten som livskraftig (LC). Populationen i Europa tros bestå av 108.000-253.000 par.

Den låter såhär
Inspelning av Jacob Lotz från Xenoc canto