This post is also available in: EngelskaSjöorre – Melanitta nigra

Sjöorre – Melanitta nigra
är en andfågel som tillhör underfamiljen Merginae. Sjöorren är en medelstor (44-54 centimeter)[3] och kompakt andfågel. Hanen är svart och har en gul fläck mitt på näbben och en liten näbbknöl vid näbbroten. Honan saknar näbbknöl och är brungrå med ljusa kinder och brunsvart hjässa, lite påminnande om hona rödhuvad dykand. Benen hos bägge kön är svartbruna eller svartgrå. Sjöorren saknar vitt i vingen som den liknande arten svärta har. Rastande flockar håller ihop tätt, både tätare och individrikare än svärtan. Till skillnad från svärtan dyker den med ett litet hopp och med ihopfällda vingar.

Hanen låter vissla ett mjukt pjy cirka en gång i sekunden i spelet, men hörs också under vårnätter från sträckande flockar.

I norra Sveriges fjällsjöar är den mycket vanlig och under flyttningstiden är den inte sällsynt i mellersta och södra Sveriges insjöar. Den häckar inte vid havet, men tillbringar vintern där. På havet ser man ofta stora flockar av dessa fåglar.

De sex till nio äggen är gulaktigt vita. Boet byggs nära ett vattendrag på marken. Födan består av kräft- och blötdjur, till exempel musslor. Vid sötvatten tar den också insekter och små fiskar.

Den låter såhär
Inspelning av Terje Kolaas från Xeno canto