Amerikansk gråhäger – Ardea herodias – Great blue heron

Amerikansk gråhäger – Ardea herodias – Great blue heron
Med en höjd mellan 102 och 127 centimeter och ett vingspann på upp till två meter är arten den största medlem av familjen i Nordamerika. I södra Florida finns en helvit variant med gula ben som vissa anser vara en egen art.

Amerikanska gråhägern förekommer i Nordamerika, Västindien och Centralamerika men även i Galápagosöarna. Arten delas in i fem underarter med följande utbredning.

Individerna som förekommer i norra delen av utbredningsområdet är flyttfåglar som flyger till Sydamerika. Amerikanska hägrar som lever från södra USA söderut är däremot stannfåglar.

Den amerikanska gråhägern är en mycket sällsynt gäst i Europa, med ett 40-tal fynd i Azorerna och enstaka i Storbritannien, Frankrike, Kanarieöarna och på Island.

Sedan 2021 urskiljer BirdLife International underarten occidentalis som den egna arten Ardea occidentalis. Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population, och tros öka i antal.  Utifrån dessa kriterier kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som livskraftig (LC). IUCN urskiljer dock occidentalis som egen art och bedömer därför dess hotstatus separat, som starkt hotad.

Så låter den!