This post is also available in: Engelska

Amiral – Vanessa atalanta

Amiral – Vanessa atalanta

Amiral är en art i familjen praktfjärilar. Den är svart med ett rödorangefärgat tvärband och vita fläckar på framvingens spets samt rödorange bakvingekant. Vingspannet är 53-63 millimeter. Amiralen förekommer i hela Europa bort till Uralbergen, och i hela Nordamerika. Bestånd har införts på Hawaii och Nya Zeeland.

Varje vår migrerar ett stort antal individer från medelhavsområdet till bland annat Sverige där de parar sig och lägger gröna, ovala ägg på brännässlor, företrädesvis i något skuggigt läge. Larverna kan vara gröngrå eller svartbruna, men med svart huvud. Fjärilarna kläcks i juli–augusti. Amiralen övervintrar som vuxen, men i Sverige misslyckas detta vanligen.

Amiralen är en stark flygare och kan ses i alla typer av soliga och blomrika miljöer. För sin fortplantning är den beroende av brännässlor som är vanliga i till exempel gårdsmiljöer. Jämfört med påfågelögat och nässelfjärilen lägger amiralen ägg på brännässlor i mer skuggiga lägen som i parker och trädgårdar.

De år som amiralen lyckats med fortplantningen i Sverige är den vanlig under sensommaren i rabatter i parker och trädgårdar. Den lockas då främst av blommande fjärilsbuskar (buddleja) och jäst fallfrukt av äpple, päron och plommon. De år då många amiraler kläckts i Sverige kan de i oktober ses sträcka söderut över havet vid Ottenby på södra Öland och Falsterbo i sydvästra Skåne.