This post is also available in: Engelska

Grönsångare – Phylloscopus sibilatrix

Grönsångare – Phylloscopus sibilatrix
Grönsångare är en fågel som tillhör familjen Phylloscopidae och som tidigare placerades i familjen sångare. Tidigare placerades grönsångaren i den idag uppdelade familjen sångare (Sylviidae) men placeras idag i familjen lövsångare (Phylloscopidae). Grönsångaren är monotypisk, vilket innebär att den inte delas upp i underarter. Grönsångaren häckar över stora delar av Europa och österut ungefär till Uralbergen. Den är genomgående flyttfågel och övervintrar i tropiska Afrika.

Grönsångaren är ungefär 11 till 13 centimeter lång, har ett vingspann på 19 till 24 centimeter och väger ungefär 8 till 13 gram. Ovansidan är grön och bröstet gulvitt. Den har vit buk, gul strupe och gult ögonbrynsstreck. Honor och hanar har samma färger. Visuellt kan man skilja den från gransångaren och lövsångaren på dess klarare färger, långa vingar och kortare men bredare stjärt. Men framförallt skiljs den ifrån dessa två på sin arttypiska sång.

Den har två sångtyper, en ljus metallisk drill i ökande tempo pit-pit-pitpitpitpt-t-t-ttt som varar 2-3 sekunder och som brukar beskrivas som ett litet mynt som roterar på en marmorskiva, och en serie av 3 till 5 sjunkande pipande mörkare toner piyy-piyy-piyy. Locklätet liknar den andra sångtypen, men är kortare och inte upprepat: ”piy”.

I Sverige förekommer den mest i söder där den lokalt är ganska allmän, men även längre norrut utefter kusten. Antalet varierar troligen mycket mellan olika år. Den anländer i april-maj och flyttar i juli-augusti. I Sverige förekommer den mest i söder där den lokalt är ganska allmän, men även längre norrut utefter kusten. Antalet varierar troligen mycket mellan olika år. Den anländer i april-maj och flyttar i juli-augusti.

Den låter såhär
Inspelning av Frank Lambert från Xeno canto