This post is also available in: Engelska

Antarktistärna – Sterna vittata

Antarktistärna – Sterna vittata
är en mycket sydligt förekommande fågel i familjen måsfåglar inom ordningen vadarfåglar.Vissa inkluderar macquariensis i bethunei och urskiljer samtidigt ytterligare underarten sanctipauli med utbredning på Amsterdamön och Saint-Paul.

Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med okänd utveckling. Utifrån dessa kriterier kategoriserar IUCN arten som livskraftig (LC).

It sounds like this
Inspelning av Sander Lagerveld från Xeno canto