This post is also available in: Engelska

Antarktisvalfågel – Pachyptila desolata

Antarktisvalfågel – Pachyptila desolata
är en fågel i familjen liror inom ordningen stormfåglar. IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Antarktisvalfågel delas in i tre underarter:

  • Pachyptila desolata desolata – förekommer på Crozetöarna, Kerguelen och  Macquarieön.
  • desolata altera – förekommer på Aucklandöarna och Heardöarna.
  • Pachyptila desolata banksi – förekommer på Scotia Arc, Sydgeorgien, Sydsandwichöarna och Scottön.

Arten behandlas ofta istället som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i underarter.

Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. IUCN kategoriserar därför arten som livskraftig (LC). Den är fortfarande mycket talrik med en uppskattad världspopulation på cirka 50 miljoner individer.

Den låter såhär
Inspelning av Santiago Imberti från Xeno canto