This post is also available in: Engelska

Klipphopparpingvin – Eudyptes chrysocome

Klipphopparpingvin – Eudyptes chrysocome
är en art av pingviner. Klipphopparpingvinen är en medelstor (51-62 centimeter) robust pingvin med vit undersida och skiffergrå ovansida. Ögonen är distinkt röda, den korta näbben röd brun och ögonbrynen gula som förlängts till två plymer ovanför ögat. Jämfört med den nära släktingen atlantpingvin (Eudyptes moseleyi) har klipphopparpingvinen ett smalare ögonbrynsstreck och kortare plymer.

Arten återvänder till häckningsplatsen i oktober. Två ägg läggs och ruvas i 32-34 dagar i november och december. Oftast överlever endast en unge, men framför allt i Falklandsöarna finns exempel på att båda ungar klarat sig. Där har man också noterat hybridisering med atlantpingvin och macaronipingvin. Fågeln lever av olika typer av fisk, skaldjur och bläckfiskar.

Artens bestånd har minskat kraftigt under det senaste århundradet, som kraftigast de senaste åren. Flera populationer har nästintill kraschat. Exempelvis har 1,5 miljoner par försvunnit från Campbellöarna mellan 1942 och 1986. Idag uppskattas världspopulationen till 2,5 miljoner individer. IUCN kategoriserar arten som sårbar.

Den låter såhär
inspelning av Robson Silva e Silva från xeno canto