This post is also available in: Engelska

Bakborstig rovmask – Hediste diversicolor

Bakborstig rovmask – Hediste diversicolor
Är en havsborstmask som lever på grunda bottnar bland tång, lera och sand. Den har tydliga segment utmed kroppen och varierar i färg, från rödbrun till grön-gul. På huvudet sitter fyra ögon, två antenner och två palper. På svalgets insida finns två kraftiga käkar. Rovmasken hittar man ofta nedgrävd på mjuka bottnar, vanligtvis på långgrunda stränder men den förekommer ned till 40 meters djup längs med svenska kusten. Den hittas från västkusten upp till Bottenhavet.