This post is also available in: Engelska

Balkanspett – Dendrocopos syriacus

Balkanspett – Dendrocopos syriacus
är en hackspett som förekommer i östra och sydöstra Europa och i västra Asien, nära släkt med och mycket lik större hackspett.

Balkanspetten är en medelstor svartvit hackspett, 23–25 centimeter lång. Liksom större hackspett har hanen en endast en liten röd fläck på nacken (honan saknar denna) samt stora vita skulderfläckar och röd undergump. Den skiljer sig på att sakna ett svart band mellan nacken och det svarta strecket på halssidan, vilket ger den en större vit kind. Den har även ljusa fjädrar vid näsborrarna (större hackspett har svarta) samt längre näbb och inte lika mycket vitt på yttre stjärtfjädrarna. Ungfåglarna har likt större hackspett röd hjässa.

Även lätet liknar större hackspetten, men är mjukare: gipp snarare än kick!. Den trummar något längre, 0,8-1,2 sekunder, avtagande i styrka på slutet. Jämfört med vitryggig hackspett är trumvirveln snabbare och kortare.

Balkanspetten förekommer i öppet landskap med skogsområden, som fruktträdgårdar, parker, alléer, olivlundar, vingårdar och trädgårdar. Från mitten av april till maj, sällsynt in i juni, lägger den tre till sju ägg. Bohålet hackas ut av båda könen, men främst av hanen. Balkanspetten är en allätare som intar insekter, sniglar, maskar, bär, sav, nötter och frön.

Den låter såhär