Bandvingad vråk – Buteo lineatus – Red-shouldered hawk

Bandvingad vråk – Buteo lineatus – Red-shouldered hawk
är en nordamerikansk fågel i familjen hökar inom ordningen hökfåglar.  Adulta hanar mäter 43 till 58 centimeter, väger runt 550 gram och har ett genomsnittligt vingspann på 96 cm. Honorna är något större med en längd på 48 till 61 centimeter, en genomsnittlig vikt på 700 gram och ett genomsnittligt vingspann på 105 centimeter. Adulta individer har brunaktigt huvud, rödaktigt bröst, ljus buk med röda tvärgående ränder och mörk ovansida med ljusa fläckar. Stjärten, som är lång för att vara en Buteo-vråk, har tunna vita tvärgående streck. Hos sittande fåglar syns dess röda ”axlar” och den har långa gula ben. De västliga populationerna är rödare medan populationerna i Florida generellt är ljusare. Adulta fåglar har kraftigare fläckad ovansida än subadulta.

Den låter såhär!
Inspelning av Jim Berry från Xeno canto