This post is also available in: Engelska

Blå kärrhök – Circus cyaneus

Blå kärrhök – Circus cyaneus
är en rovfågel som ingår i underfamiljen kärrhökar. I motsats till den bruna kärrhöken är blå kärrhök vanligast vid sjöarna i Norrland, i övrigt föredrar de liknande biotoper. Under vintern flyttar den till södra eller västra Europa, ibland bara till södra Sverige. Den har en typisk kärrhöksprofil med långa, ganska smala vingar och ganska lång stjärt. Den är en stor kärrhök som mäter 30–35 cm och har ett vingspann på 105–125 cm. Den adulta hanen är ljust blågrå på ovansidan, ljusare på undersidan och har svarta vingspetsar. Honan och juvenilen är brungrå, har en vit, ostreckad övergump och en ljusare brunstreckad undersida. När den glidflyger nära marken håller den vingarna i en V-ställning och dess flygteknik är lik den hos brun kärrhök. Arten är rödlistad i Sverige. 2005 bedömdes den som sårbar (VU) men 2010 hade hotstatusen nedgraderats till nära hotad (NT). Blå kärrhök är Västerbottens landskapsfågel.

Arten är rödlistad i Sverige. 2005 bedömdes den som sårbar (VU) men 2010 hade hotstatusen nedgraderats till nära hotad (NT). Den statusen behåller blå kärrhök i den senaste rödlistan från 2015.

Såhär låter den
Inspelning av Bruno Durand från Xeno canto