This post is also available in: Engelska

Lappuggla – Strix nebulosa

Lappuggla – Strix nebulosa
är vår näst största uggla och är nästan lika stor som berguven. Längden är 60-70 cm och vingspannet 135-160 cm. Honan är större än hannen. Honan saknar den gulaktiga färgen på ovansidan och är undertill vitaktig med brunaktiga, åt sidorna vattrade längsfläckar på bröstet. Lappugglan har en relativt cirkumpolär utbredning. Den häckar i Nordamerika, från Lake Superior till Alaskas stillahavskust, och från Skandinavien och österut genom hela norra Asien. De är stannfåglar men flyttar söderut vid brist på föda, men även vid rika sorkår då dessa gnagare återfinns längre söderut. Lappugglan, av underarten Strix nebulosa lapponica, häckar främst i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland även regelbundet men i mindre antal i Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, Dalarna och norra Västmanland.

Den låter såhär
Inspelning av Gunnar Fernqvist från Xeno Canto