Blåhäger – Egretta caerulea – Little blue heron

Blåhäger – Egretta caerulea – Little blue heron
Blåhägern är en 56–74 centimeter hög häger med långa ben och lång hals och ett vingspann på omkring en meter. Den väger tre till fyra hekto. Den adulta dräkten är karakteristiskt gråblå med lilaktig hals.

Blåhägern har en juvenil fas det första året med helvit dräkt. Vita blåhägrar accepteras lättare än blå blåhägrar av snöhägrar. Eftersom blåhägern fångar mer fisk i närvaro av snöhägrar än ensam är det en möjlig förklaring till den helvita dräkten som juvenil.

Arten återfinns vid grunda vatten som sumpmark, floder, sjöar, översvämmade odlingar. Där födosöker den efter småfisk men också små amfibier, kräftdjur, gräshoppor, trollsländor och andra ryggradslösa djur. Jämfört med exempelvis snöhäger (Egretta thula) rör den sig långsammare och mer metodiskt genom att stå vid grunda vatten och vänta eller långsamt smyga sig på bytet.

Den låter såhär!
Inspelning från Xeno canto av Fernando Igor de Godoy