This post is also available in: Engelska

Bred trollslända – Libellula depressa

Bred trollslända – Libellula depressa
Bred trollslända känns igen på sin ovanligt breda och platta bakkropp, vilken har gett den dess trivialnamn. Till skillnad från hos den breda kärrtrollsländan är bakkroppen hos denna art dessutom mer jämnbred i hela sin längd. Honan har gulbrun grundfärg och gulbrun bakkropp. Unga hanar liknar honan, men från och med könsmognaden blir bakkroppen allt mer blåpudrad, med gula sidofläckar. Vingar är genomskinliga med mörka gulådriga basfläckar och mörkt vingmärke. Vingbredden är mellan 70 och 80 millimeter och bakkroppens längd är 21 till 28 millimeter.

Den breda trollsländan återfinns i en mängd olika habitat, allt från små dammar till större sjöar och kanaler. Det är vanligt att parningen sker i luften och efter den lägger honan äggen ensam, fritt i vattnet på en plats med lämplig vattenvegetation. Utvecklingstiden från ägg till imago är ett till två år och flygtiden juni till juli, längre söderut i utbredningsområdet från maj till augusti.

Den breda trollsländan är vitt spridd i Europa, utom i de nordligaste delarna, från Brittiska öarna till Kaspiska havet. I Sverige förekommer den i de sydvästra delarna av landet, från Skåne till Uppland.