This post is also available in: Engelska

Brun glada – Milvus migrans

Brun glada – Milvus migrans
är sannolikt jordens talrikaste rovfågel. I tropiska områden uppträder arten i stora mängder runt människornas bosättningar och dras gärna till soptippar och avstjälpningsplatser. Brun glada är omkring 48-58 cm lång och har ett vingspann på 130-155 cm. Den skiljs från röd glada på mörkare dräkt och är något mindre, ungefär stor som en ormvråk. Vingarna är breda med handpennor som spretar ut och stjärten är grunt kluven. Adult fågel är jämnfärgat ljusbrun med ett något blekare huvud. Juvenilen är brokigare och ljusare beroende på vitgula bräm på nästan alla kroppsfjädrar.

Den bruna gladan är högljudd och dess revirläte liknar röda gladans men är grövre och mer utdraget. Lätet avslutas med ett darrande rop som påminner om skrattmåsens.

Du kan höra exakt hur den låter här.
Inspelning av Yogesh Patel från Xeno Canto