This post is also available in: Engelska

Grågam – Aegypius monachus

Grågam – Aegypius monachus
Grågam (Aegypius monachus), i äldre litteratur även benämnd munkgam, är en rovfågel som tillhör gruppen gamla världens gamar och som förekommer lokalt i södra Europa och i södra Asien till Kina och Tibet. rten blir från näbben till stjärtpennornas spets 110 till 120 cm lång och den har en vingspann av 244 till 291 cm. Vikten varierar mellan 6,8 och 14,0 kg. Grågamen är så tillsammans med kondor en av de största rovfåglarna. Allmänt är honor lite tyngre och större än hanar. Kroppen är täckt med mörkbruna till svarta fjädrar. Hos grågamen är näbbens spets svart och ögonen bruna. Adulta fåglar har gråblåa till vitgula ben men hos ungdjur kan benen och näbben vara rosa. Utbredning och habitat Grågam i spanska Pyrenéerna.

Grågam häckar i södra Europa samt i västra och centrala Asien. Beståndet är uppdelat i flera från varandra skilda populationer. Före den kalla årstiden flyger några individer till norra Afrika (bland annat Sudan), till Arabiska halvön, till Koreahalvön eller till Sydostasien (Indien, Burma, Laos). I Europa vistas arten ofta i kulliga områden och i bergstrakter som ligger 300 till 1400 meter över havet men den kan även hittas i skogar. I Asien lever grågamen även i halvtorra buskskogar, stäpper eller andra gräsmarker som kan ligga upp till 4500 meter över havet.

Grågamen har påträffats i Sverige en enda gång, i oktober 2013 i Medelpad.

Såhär låter den!
Inspelning av Fernand DEROUSSEN