This post is also available in: Engelska

Dubbelnycklar – Dactylorhiza majalis

Dubbelnycklar – Dactylorhiza majalis
är en orkidéart i handnyckelsläktet Dactylorhiza. Denna mycket variabla växt indelas i ett antal underarter som tidigare ansetts vara egna arter. Problematiken inom taxonomin för denna svårgreppbara grupp har dock lett till att man idag klassificerar dem som varianter av en och samma art. Det nybildade svenska namnet syftar på att arten har sitt ursprung som hybrid ur två andra arter och dess dubbla kromosomuppsättning som är en följd av detta.

Bilderna som visas här är på underarten Sumpnycklar – ssp. lapponica
En klart mindre växt än majnycklar med mörkt purpurröda blommor och på ovansidan fläckiga blad. Växer mest i rikkärr och finns främst i Europas bergstrakter. I Sverige är den ganska sällsynt men spridd över hela landet. Tidigare skilde man mellan den i låglandet förekommande Sumpnycklar (D. traunsteineri) och fjällvarianten Lappnycklar (D. lapponica) men de anses idag vara samma växt.