This post is also available in: Engelska

Nattviol – Platanthera bifolia

Nattviol – Platanthera bifolia

Den finns i stort sett i hela Europa och även i Marocko. På senare år har den blivit vanligare i Götaland. Den blommar i juni-juli. Blomman har en behaglig och ganska stark doft, särskilt på natten. Nattviolen är fridlyst i hela Sverige. Nattviolen växer framförallt på skogsängar med något fuktig mark och sällan på torrare skogsmark. Den uppträder ofta i grupper och till och med ymnigt. Blomkronan är vit och har en smal vit läpp och en ovanligt lång sporre. Pollineringen utförs av nattaktiva fjärilar. Sporrens långa smala form är utformade så att de passar dessa fjärilars långa sugrör.