Dvärgsnäppa – Calidris minutilla – Least Sandpiper

Dvärgsnäppa – Calidris minutilla – Least Sandpiper
är en nordamerikansk vadarfågel, den minsta i familjen snäppor. Den häckar i norra Nordamerika och övervintrar från södra USA till södra Sydamerika. Fågeln uppträder mycket sällsynt i Europa, dock med fynd i alla Nordens länder. Arten minskar i antal men beståndet anses vara livskraftigt.

Dvärgsnäppan är som namnet antyder en mycket liten vadare, endast 13-14,5 centimeter lång, med rund kropp, förhållandevis korta vingar, medellånga ben och en svagt nedböjd näbb med tunn spets. Den skiljs från alla andra mycket små vadare utom den ostasiatiska långtåsnäppan genom ljusa ben (grön- eller gulaktiga) och ingen handpenneprojektion. Till skillnad från långtåsnäppan är bröstteckningen tätare, suddigare och brunare, tårna kortare, pannan ljusare, näbben och tygeln mörk samt ögonbrynsstrecket mindre utvecklat.

I sommardräkt har dvärgsnäppans ovansida rödbruna bräm, vintertid är den musgrå med ett fjällartat utseende. Ungfåglarna är tydligare och mer rostbrunt tecknade. I flykten syns den för flera småvadare typiska vita övergumpen med svart mitt.

Den låter såhär!