This post is also available in: Engelska

Dvärgsparv – Emberiza pusilla

Dvärgsparv – Emberiza pusilla
Dvärgsparven är en liten fältsparv som mäter 12-13,5 centimeter. Den har en kraftigt streckad brun rygg och vit undersida med fin mörk streckning. Den har rödbrunt ansikte och liknar en liten sävsparvshona, men har mörkt hjässidesband, vit orbitalring, och en fin mörk rand bakom örontäckaren. Könen är lika. Dvärgsparven observerades första gången i Sverige 1815 då en individ sköts i Lund. I Sverige utgör den en randpopulation men från 1950-talet och framåt finns observationer som tyder på att den sällsynt men regelbundet häckar i delar av Norrland, speciellt i Lule Lappmark. Från 1958 har den observerats varje år i Sverige och från 1965 har den årligen observerats i Norrland. Den finns upptagen i 2010 års rödlista som sårbar.

Den låter såhär
Inspelning av Juha Honkala från Xeno canto