This post is also available in: Engelska

Gransångare – Phylloscopus collybita

Gransångare – Phylloscopus collybita
är en liten fågelart, en tätting, som tillhör familjen Phylloscopidae och som tidigare placerades i familjen sångare. Den är vanlig och häckar i öppen skogsmark i större delen i Europa, kring Medelhavet samt i delar av norra och centrala Asien. Gransångaren är grönbrun på ovansidan och benvit på undersidan. Honan bygger ett skålformigt bo på marken, och tar det största ansvaret för att ruva och utfodra ungarna, medan hanen har liten inblandning i bobygget, men försvarar reviret mot rivaler och attackerar potentiella predatorer. Gransångaren är en insektsätande fågel som utsätts för predation av däggdjur som katter och mårddjur, samt fåglar, särskilt rovfåglar av släktet egentliga hökar. Den kan också drabbas av yttre eller inre parasiter. På grund av dess stora utbredning och population kategoriseras dess status som livskraftig.

Den skiljs lättast från lövsångaren på benfärgen som är svart jämfört med rödaktiga på lövsångare. Gransångaren ger också ett blekare intryck än lövsångaren som är mer gul.

Sången låter såhär
Inspelning av Szymon P‚awecki från Xeno canto