This post is also available in: EngelskaEnfärgad seglare – Apus unicolor

Enfärgad seglare – Apus unicolor
är en fågel i familjen seglare som enbart häckar på Kanarieöarna och i Madeiraarkipelagen.

Fågeln är en relativt liten, den mäter 14-15,5 centimeter, enfärgat mörk seglare och väldigt lik den vida spridda tornseglaren. Den är dock något mindre, mer smalvingad och slank, och med längre stjärt. Tornseglarens karakteristiska ljusa strupfläck är också mindre och inte lika framträdande. Flyktsättet skiljer sig också något, där enfärgad seglare är snabbare och djärvare då den till exempel flyger mellan trädgrenar – något tornseglare aldrig gör. Enfärgad seglare är främst en flyttfågel som häckar på Madeira och västra Kanarieöarna. Den övervintrar troligen i nordvästra Afrika med observationer i Marocko och Mauretanien, men vissa individer stannar året runt i häckningsområdet. Den har också konstaterats häcka i Marocko.

Fågelns utbredningsområde är begränsat och världspopulationen är relativt liten, endast 22.500-60.000 individer. Det råder också kunskapsbrist om populationstrenden. Internationella naturvårdsunionen IUCN anser trots detta att den inte är hotad och placerar den i kategorin livskraftig (LC).

Den låter såhär
Inspelning av Peter Boesman från Xeno canto