This post is also available in: EngelskaHavslöpare – Oceanites oceanicus

Havslöpare – Oceanites oceanicus
är en liten havsfågel inom familjen sydstormsvalor (Oceanitidae). Den häckar vid Antarktis och som med sin globala population på 12–30 miljoner individer är en av världens talrikaste havsfåglar.

Havslöparen är en liten havsfågel som mäter 16–18,5 cm på längden, har ett vingspann på 38–42 cm, en vikt på 40 gram. och den har en rakt avskuren stjärt. Den har en övervägande jämnmörk fjäderdräkt, förutom en bred vit övergump och ett kort ljust vingband på ovansidan vingen. Könen går inte att skilja på fjäderdräkten.

Havslöparen är mycket lik stormsvalan men skiljs ifrån denna på den något större storleken, jämnmörk vingundersida med lätt bronsglans, längre ben som sticker ut något bakom stjärten när den flyger, och den något bredare vingen som hålls mindre vinklad och har ett tydligt ljus täckarband på ovansidan. Den är mindre än klykstjärtad stormsvala och havslöparen skiljer sig i övrigt på att den har rakt avskuren stjärt och det vita på övergumpen når mycket längre ned på sidan.

Havslöparen har en mer direkt glidflykt än stormsvalan och glider ofta längre sträckor på plana vingar. Precis som stormsvala och klykstjärtad stormsvala trippar den på vattenytan när den snappar efter föda, men med mer uppåtvinklade vingar. Den observeras mycket sällan från land men följer fartyg precis som stormsvalan. Under häckningsperioden ger den ofta ifrån sig ett pipande läte när den matar sin unge.

Havslöparen är mycket talrik över hela sitt utbredningsområde. 2004 uppskattades den globala populationen bestå av 4–10 miljoner häckande par vilket innebär en total population på 12–30 miljoner individer vilket gör den till en av de talrikaste havsfåglarna i världen.

Den låter såhär
Inspelning av McKenzie från Xeno canto