This post is also available in: Engelska

Falklandsångbåtsand – Tachyeres brachypterus

Falklandsångbåtsand – Tachyeres brachypterus
är en fågel i familjen änder inom ordningen andfåglar. Fågeln förekommer enbart i Falklandsöarna. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling och tros inte vara utsatt för något substantiellt hot. Utifrån dessa kriterier kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som livskraftig (LC).

Den låter såhär
Inspelning av Andrew Spencer från Xeno canto