This post is also available in: Engelska

Magellangås – Chloephaga picta

Magellangås – Chloephaga picta
är en sydamerikansk fågel i familjen änder inom ordningen andfåglar.

These birds are 60–72.5 centimetres (23.6–28.5 in) long and weigh 2.7–3.2 kilograms (6.0–7.1 lb).[2] Males have a white head and breast, whereas the females are brown with black-striped wings and yellow feet, and could be mistaken for ruddy-headed geese. A greenish-bronze speculum is located on the inner secondary flight feathers of the adult male.

Arten delas upp i två underarter med följande utbredning:

  • Chloephaga picta picta – förekommer i södra Chile och södra Argentina. Övervintrar från norra till mellersta delarna av Chile och i norra Argentina.
  • Chloephaga picta leucoptera – förekommer på Falklandsöarna
  • Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. IUCN kategoriserar därför arten som livskraftig (LC).

Den låter såhär
Inspelning av Andrew Spencer från Xeno canto