This post is also available in: Engelska

Fjällabb – Stercorarius longicaudus

Fjällabb – Stercorarius longicaudus
Fjällabben är en liten och slank labb med en storlek som en skrattmås som dock kan te sig större i flykten på grund av sina långa smala vingar. Den har en grov näbb som dock är kortare än kustlabbens. Den har en genomsnittlig kroppslängd på 35-41 cm, därtill tillkommer på adulta individer sommartid förlängda mellersta stjärtpennor som mäter 12-24 cm, och den har ett vingspann på mellan 88-105 cm. På sommaren har den adulta fågeln mörk näbb och svart, ofta något glänsande, ansikte och hjässa. Den häckar tämligen allmänt i Sverige vid sjöar och myrar högt över trädgränsen på Norrlands och Lapplands kalfjäll. I övriga Sverige ses den sällsynt under flyttningen i maj och augusti-september och då främst utefter kusterna.

Såhär låter den
inspelning av Fernand Deroussen från Xeno-Canto